Anmälan

Svante Janson

Diplomerad Ridinstruktör

 

Anmälan till sommarkurs på Strömsholm 2019

 

 

Alternativ 1: vecka ____ Alt.2: vecka____ Alt 3: vecka____       

Namn______________________________________________________

Adress_____________________________________________________

Postnummer________________________________________________

Postadress__________________________________________________

E-post adress________________________________________________

Telefon nummer_____________________________________________

 Häst

Namn______________________________________________________

Härstamning________________________________________________

Född_______________________________________________________

Utb. ståndpunkt, dressyr/hopp________________________________________________

 

Skicka anmälan till:

Svante Janson

Lillsjönäsv.49

167 32  Bromma

 

Skriv ut och posta eller e-posta: Svante.Janson@braridning.se

eller använd web-formuläret.

 

 

www.braridning.se